Contributie LTC de KEI

Als LTC de KEI lid kun je deelnemen aan diverse competities, toernooien of gewoon een "balletje slaan" op ons mooie tennispark. Als lid ben je natuurlijk wel contributie verschuldigd.

Onze vereniging kent verschillende vormen van lidmaatschappen. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december (kalenderjaar).

De hoogte van de contributie per lidmaatschap wordt jaarlijks vastgesteld in onze Algemene Ledenvergadering of in een bijzondere ledenvergadering. De contributie wordt standaard per kwartaal, in gelijke delen van 25%, geïnd. De contributie wordt geïnd in de maanden januari, april, juli en oktober. 

Contributie lidmaatschap per jaar

Lidmaatschap type Contributie
2023
Seniorlid € 147,00
Juniorlid (1e van het gezin) € 58,00
Seniorplus lid (80 jaar of ouder "oude regeling").
Aanmelding voor dit lidmaatschap is niet meer moglijk
€ 56,00
G-tennis lid € 126,00

Voor een aantal van bovenstaande lidmaatschappen kunnen kortingen gelden.

Type korting op lidmaatschap Contributie 2023
na aftrek korting
Seniorlid t/m 25 jaar die nog studeren (Studentenlid).
Studentenleden dienen wel een bewijs van inschrijving van hun studie te overleggen aan de ledenadministratie.
€ 92,00
Juniorlid (2e en volgende juniorlid van het gezin). € 42,00
Administratief lid.
In sommige situaties kan sprake zijn van een administratief lidmaatschap. Dit gaat in overleg met de ledenadministratie / penningmeester. 
€ 25,00

 Naast het permanent lidmaatschap kent onze vereniging ook een niet-permanent (dag)lidmaatschap.

Niet-permanent lidmaatschappen Contributie per keer
Seniorlid introducé (*) € 5,00
Juniorlid introducé (*) € 2,50

(*) Introducees mogen alleen tennissen onder begeleiding van een LTC de KEI lid. De introducé contributie kan betaald worden aan de gastvrouw/man in ons clubgebouw of betaald worden bij Han ter Woerds Sport, Korte Rapenburgsestraat 7, Lichtenvoorde.

Teruggaaf van contributie

Verzoeken voor ontheffing of teruggaaf van contributie worden slechts in hoge uitzondering gehonoreerd. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 4 weken voor het einde van het kalenderjaar (rond 1 december) te gebeuren. Daarna wordt het lidmaatschap verlengd en is er over het nieuwe jaar contributie verschuldigd.

Mocht je nog verdere vragen hebben over de contributie, neem dan contact op met onze penningmeester