LTC de Kei
Inloggen:

U bent hier: Home › Park › Parkreglement

Parkreglement

Hier onder vindt u het parkreglement. Dit zijn de regels waaraan alle LTC de KEI leden zich moeten houden. Indien het parkreglement niet voorziet in een voorgevallen situatie, dan wordt een beroep gedaan op onze leden om dit in harmonie met elkaar op te lossen. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij een conflict situatie ter plekke een besluit te nemen.

Parkreglement

 1. Het tennispark is geopend in de zomerperiode (1 april tot 1 oktober) van 07.00 tot 23.00 uur. En in de winterperiode
  (1 oktober tot 1 april) van 09.00 tot 22.00 uur.
  Indien binnen deze tijden het hek gesloten is, kan er niet gespeeld worden (bijv. tijdens sneeuwval). Informatie over de reden hiervan is raadpleegbaar op onze website of verkrijgbaar bij de voorzitter van de Parkcommissie.
 2. Door weersomstandigheden zoals neerslag en vorst kan, i.v.m. aansprakelijkheid, het bestuur besluiten dat er wordt getraind op tennisbanen anders dan de kunstgrasbanen.
 3. Leden mogen uitsluitend gebruik maken van de tennisbaan indien zij tenniskleding / trainingspak en tennisschoenen dragen. Spelen met een ontbloot bovenlichaam is daarbij niet toegestaan.
 4. Spelers / speelsters moeten gebruik maken van het digitaal afhangbord. De speeltijd wordt aangegeven op het afhangbord.
 5. Er mag alleen gespeeld worden op een tennisbaan die is afgehangen. Daarbij geldt het volgende:
  - een trainingstijd telt ook voor een speeltijd, dus tijdens de training mag u geen tennisbaan afgehangen hebben.
  - als na een speelperiode andere leden geen aanspraak maken op de tennisbaan, mag men door blijven spelen. Er mag pas weer worden afgehangen nadat men van de baan is gehaald.
  - als de tennisbaan wordt verlaten voor het einde van de speeltijd, zoals op het afhangbord aangegeven, dan dient de tennisbaan te worden vrijgegeven. U dient de reservering op het afhangbord te wissen zodat de tennisbaan direct weer beschikbaar komt voor wachtende spelers.
 6. Speelrecht vervalt indien men:
  - tussen het moment van afhangen en aanvang van de speeltijd het park heeft verlaten.
  - met meerdere personen samenspeelt en beurtelings meerdere tennisbanen aansluitend reserveert.
 7. Als een speler een onbruikbare spelerspas heeft of men is deze vergeten dan kan, bij het open zijn van het clubhuis, een gastvrouw worden gevraagd om bij uitzondering de tennisbaan te reserveren. Van  een onbruikbare spelerspas moet de ledenadministratie op de hoogte worden gesteld.
 8. Indien het digitale afhangbord niet blijkt te werken (stroomuitval of ontbrekende internetverbinding) wordt verzocht op het aftekenbord handmatig het bondsnummer, datum, de baan en starttijd op te geven. De eerstvolgende speler die wil reserveren dient eerst te controleren of het digitale afhangbord reeds werkt en vervolgens weer digitaal af te hangen. Coulantheid wordt hierbij wel verwacht ten aanzien van de optredende overgangsproblemen tussen het aftekenbord en het digitale afhangbord.
 9. Rechten van het bestuur:
  - het bestuur heeft het recht voor sproeien van de tennisbanen, trainingen, competities, clubtoernooien en voor andere speciale doeleinden tennisbanen te reserveren, c.q. de speeltijd van een uur in te korten.
 10. Competities en toernooien:
  - tijdens competitiedagen en toernooien zijn 3 tennisbanen in principe vrij voor recreatief tennis. Het bestuur heeft echter het recht t.b.v. de KNLTB competitie en toernooien extra tennisbanen te reserveren.
 11. Baanonderhoud:
  - bij iedere beëindiging van een speeltijd dienen de tennisbanen, met uitzondering van de kunstgrasbanen, geveegd te worden, behalve bij neerslag van enige betekenis.
 12. Rookbeleid:
  - Op het gehele park geldt een rookverbod met uitzondering van de laatste tafel(s) op het overdekte terras voor het raam van de multifunctionele ruimte en het terrasgedeelte voor de berging.
  - Tijdens jeugdactiviteiten geldt een rookverbod voor het gehele park, waarbij het ook niet de bedoeling is te roken bij de entree van het park.
 13. Introducéregeling:
  - Onder speciale voorwaarden bestaat er de mogelijkheid om mensen die geen lid zijn van onze vereniging te introduceren. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de introducéregeling.
 14. Leden kunnen het bestuur niet aansprakelijk stellen voor zoekgeraakte eigendommen.
 15. Wanneer men mankementen op het park aantreft, zoals kapotte lijnen, netbanden of iets anders, gelieve dit door te geven aan het bestuur.
 16. Schade die door leden of gastspelers zijn veroorzaakt, wordt door het bestuur op de desbetreffende personen verhaald.
 17. Toeschouwers en kinderen moeten buiten de omheining van de tennisbaan blijven. De kinderen kunnen spelen in het daarvoor bestemde speeltuintje.
 18. De op het park aanwezige gasten dienen zich zodanig te gedragen dat zij geen overlast veroorzaken.
 19. Op het park moeten honden aangelijnd zijn. Honden worden niet in het clubhuis toegelaten.
 20. Auto's en fietsen moeten worden gestald op de daarvoor bestemde plaatsen. De ingang van het park en het pad naar het clubgebouw dient, i.v.m. bereikbaarheid van hulpdiensten, te worden vrijgehouden.
 21. Houd het park vrij van papiertjes, bekertjes, peuken etc. Overal staan vuilnisemmers.
 22. Het is niet toegestaan om meegenomen drinken en / of etenswaren, dat tijdens de openingstijden van het clubhuis daar gekocht kan worden, te nuttigen anders dan voor eigen gebruik.
 23. Leden en gastspelers worden geacht het parkreglement te kennen.
 24. Bij geschillen beslist de voorzitter van de Parkcommissie.

Terug

Clubnieuws

-- Geen vermeldingen --

Clubkalender:
« November 2018 »
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Porskamp Installatietechniek
Flynth Adviseurs & Accountants


Nieuwsbrieven
Nieuws
Twitter
Nieuwsarchief
Aanmelden
Ledenadministratie
Handig om te weten
Bestuur
Commissies
Organisatie
Sponsoring
Overig
AVG Privacy
Technische Commissie
Jeugd Commissie
Park Commissie
Sponsor Commissie
Communicatie Commissie
Automatiserings Commissie
Organisatie en Beleid
Organigram
Onze Sponsoren
Sponsor Commissie
Sponsor beleid
Sponsorplan
Gastvrouwen
Tennisleraar
Nieuwe Leden-coach
Vrijwilligers
Park Commissie
Afhangbord
Introducéregeling
Parkreglement
Gastvrouwen
Handleiding
Ledenadministratie
Lidmaatschap
Nieuw Lid
Lid Aanmeld Formulier
Pasfoto
Contributie
Betaling Contributie
Nieuwe Leden-coach
Tennisschool
Evenementenkalender
Evenementenoverzicht
Informatief Overig
Vaste Activiteiten
Vakanties Feestdagen
Voorjaarscompetitie
Senior Toernooien
Junior Toernooien
Login
Reglementen
Disclaimer
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?
Park Reglement
Introducéregeling
KLedingvoorschriften
Tennis Spelregels

Ogenblik a.u.b. ...