LTC de Kei
Inloggen:

U bent hier: Home › Vereniging › AVG Privacy

AVG Privacy verklaring LTC de KEI

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van L.T.C. de Kei, gevestigd te Lichtenvoorde, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40101064, hierna te noemen: "de Vereniging".

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@ltcdekei.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Groepen
van personen
Persoonsgegevens Grondslag verwerking Verwerking Bewaartermijn
Verenigingsleden
en/of ouders/
verzorgers
Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Geboortedatum, Geslacht, Overlijdensdatum, Lidmaatschapsnummer, Bankgegevens. Lidmaatschapsovereenkomst Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Maximaal twee jaar na einde lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Wel kunnen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens in het oud-ledenarchief worden opgenomen.
         
Medewerkers Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Geboortedatum, Geslacht, Bankgegevens, kopie ID, BSN-nummer, Salarisgegevens. Arbeidsovereenkomst Salariëring, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid Maximaal twee jaar na einde dienstverband en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
         
Vrijwilligers Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Geboortedatum, Geslacht, Overlijdensdatum, Opleiding/beroep, Sportspecifieke diploma's. Vrijwilligersovereenkomst Informatieverstrekking en uitnodigingen voor werkzaamheden en/of bijeenkomsten. Maximaal twee jaar na einde vrijwilligersovereenkomst. Wel kunnen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens in het oud-ledenarchief worden opgenomen.
         
         
Groepen
van personen
Persoonsgegevens Grondslag verwerking Verwerking Bewaartermijn
Sponsoren Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankgegevens. Sponsorovereenkomst Administratie Maximaal twee jaar na einde sponsorcontract en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
         
Leveranciers Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankgegevens. Opdracht of contract Administratie, bevestiging, uitlevering. Maximaal twee jaar na einde opdracht of contract en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
         
Samenwerkings
verbanden (tennis en andere sportverenigingen, scholen, gemeente)
Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres. Samenwerkingsovereenkomst Administratie Maximaal twee jaar na einde samenwerkings- overeenkomst.
         
Externe deelnemers toernooien Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Geboortedatum, Geslacht, Land, Lidmaatschapsnummer. Deelname toernooi Administratie, informatieverstrekking en uitnodiging voor toernooien. Maximaal twee jaar nadat de relatie tussen L.T.C. de Kei en deelnemer is verbroken.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Michel Otten
E-mail:

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Clubnieuws

-- Geen vermeldingen --

Clubkalender:
« November 2018 »
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Porskamp Installatietechniek
Flynth Adviseurs & Accountants


Nieuwsbrieven
Nieuws
Twitter
Nieuwsarchief
Aanmelden
Ledenadministratie
Handig om te weten
Bestuur
Commissies
Organisatie
Sponsoring
Overig
AVG Privacy
Technische Commissie
Jeugd Commissie
Park Commissie
Sponsor Commissie
Communicatie Commissie
Automatiserings Commissie
Organisatie en Beleid
Organigram
Onze Sponsoren
Sponsor Commissie
Sponsor beleid
Sponsorplan
Gastvrouwen
Tennisleraar
Nieuwe Leden-coach
Vrijwilligers
Park Commissie
Afhangbord
Introducéregeling
Parkreglement
Gastvrouwen
Handleiding
Ledenadministratie
Lidmaatschap
Nieuw Lid
Lid Aanmeld Formulier
Pasfoto
Contributie
Betaling Contributie
Nieuwe Leden-coach
Tennisschool
Evenementenkalender
Evenementenoverzicht
Informatief Overig
Vaste Activiteiten
Vakanties Feestdagen
Voorjaarscompetitie
Senior Toernooien
Junior Toernooien
Login
Reglementen
Disclaimer
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?
Park Reglement
Introducéregeling
KLedingvoorschriften
Tennis Spelregels

Ogenblik a.u.b. ...