Reglementen en Statuten

Een vereniging kan niet zonder regels. Van ieder lid van onze vereniging wordt verwacht dat hij/zij op de hoogte is van de reglementen.

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met het bestuur: bestuur@ltcdekei.nl

Voor de competitieregels, kijk op de website van de KNLTB.

Lees meer

AVG Privacy verklaring LTC de KEI

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van L.T.C. de Kei, gevestigd te Lichtenvoorde, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40101064, hierna te noemen: "de Vereniging".

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@ltcdekei.nl

Lees meer