ALV contributieverhoging

Woensdag 13 maart is de Algemene Ledenvergadering akkoord gegaan met de voorgestelde contributieverhoging 

(in 2 stappen) en het afschaffen van het 80 plus lidmaatschap.
Voor de huidige al bestaande 80 plus leden blijft wel het 'oude' 80 plus tarief gehandhaafd. Met dien verstande dat ook daar de contributieverhoging wordt doorberekend.

Verder is Jolien te Kamp gestopt als voorzitter van de communicatiecommissie. Wij zijn als bestuur nog op zoek naar een nieuwe voorzitter communicatiecommissie.
En is onze penningmeester Agnes Hanselman aftredend en onder voorwaarde herkiesbaar. Agnes blijft zich voorlopig inzetten als penningmeester maar wil toch graag in de toekomst langzaam 'afbouwen'. Daarom gaan we op zoek naar een nieuwe penningmeester in de komende periode en kunnen dan de nieuwe kandidaat rustig inwerken.

Nieuws overzicht