Opzeggen

Wil je het lidmaatschap opzeggen, dan moet dit uiterlijk
4 weken voor het einde van het kalenderjaar (rond 1 december) schriftelijk of via E-mail bekend worden gemaakt bij:

via Post

Secretaris LTC de KEI
t.a.v. de ledenadministratie
Postbus 136
7130 AC Lichtenvoorde

via E-mail

penningmeester@ltcdekei.nl

Algemene informatie Lidmaatschap Overzicht